ČIŠTĚNÍ ČERPACÍCH STANIC

Zavolejte si o cenovou nabídku zdarma!!!

Mytí a čištění podhledů nad stojany, stojanů, olejových skvrn a dalších částí na čerpacích stanicích po celé České republice!
Dorazíme k vám a  zdarma posoudíme stav, navrhne řešení a zpracuje cenovou nabídku.

Proč čištění podhledů?

Čerpací stanice prpí velkému náporu smogu z vyfukových plynů. Tyto nečistotz je důležité odtraňovat a chránit tak životní prostředí.

Čerpací stanice opět nová!

Organické a atmosférické nečistoty vytvářejí na povrchu objektů povlak, který nelze umýt pouze vodou, proto pro čištění fasád využíváme speciální čisticí prostředky, které jsou určeny pro všechny čerpacích stanic. Díky těmto prostředkům umíme vyčistit podhed který je silně zanesen.