Solární panely a antény

Instalace a zapojení

Revizní zpráva

Projektová dokumentace

Solární panely a antény na Telco vysílacích stanicích

Nabízíme služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT služby)

Provádíme montáž solárních panelů, dodání, instalování, zapojení, revizní zprávy a
projektové dokumentace.

Provádíme modernizace telekomunikačních sítí výměnou staré technologie za nejmodernější 5G/LTE technologie včetně přenosových sítí.

Veškeré služby provádíme na území ČR, splňujeme veškeré licenční požadavky a předpisy.