ČIŠTĚNÍ A NÁTĚRY STŘECH

Natíráme, čistíme a ošetřujeme střechy

Prakticky každý střešní materiál potřebuje čištění. Bez ohledu na to, zda se jedná o plechovou střechu, eternitovou střechu, taškovou střechu, alukrytovou střechu nebo asfaltovou střechu.

Renovace plechových střech

Je rychlým a účinným způsobem k navrácení jejich původní funkčnosti, vzhledu a současně při ní dochází k zakonzervování krytiny a prodloužení její životnosti až o dvacet let.

Renovací plechové střechy dochází také k zabránění růstu mechů a lišejníků, díky čemuž bude střecha vypadat po mnoho let jako nová. Z hlediska ceny pak vychází renovace a nátěr plechové střechy přibližně na čtvrtinovou sumu oproti nákupu nové krytiny

Renovace eternitové střechy

Nevýhodou eternitu je jeho relativní křehkost a s ohledem na porézní povrch je u eternitových šablon větší pravděpodobnost růstu mechů, lišejníků nebo výkvětu solí. A právě tyto nevýhody je možno minimalizovat či zcela eliminovat prostřednictvím profesionální renovace našimi specialisty.

Renovujeme taškové střechy

Potýkáte se u vaší taškové střechy se zatékáním, netěsnostmi nebo zkrátka vašemu domu už vzhledem k pokročilému věku nesluší? Dopřejte jí očistnou kůru v podobě renovace a nového nátěru, navraťte jí zašlý lesk a prodlužte její životnost o 15 i více let.

Renovujeme asfaltové střechy

Jsou rychlou, efektivní a cenově dostupnou cestou jak zamezit netěsnostem či zatékání. Zároveň podstatně prodlužují životnost jak krytiny tak i celých střech a navrací jim krásný vzhled.

Hydroizolace plochých střech

Typické použití je pro nátěry a obnovu hydroizolace střech z asfaltových pásů. Současně s nátěrem střešní krytiny lze použít i k nátěru klempířského příslušenství střechy z pozinkovaného plechu, hliníkového plechu a ocelového plechu natřeného antikorozním nátěrem. Spolu s výztužnou tkaninou tvoří hydroizolační systém pro opravu plochých střech se spádem min. 1° a dlouhodobým zatížením vodou, maximálně však 6 měsíců nepřetržitě bez vyschnutí. V tomto systému je určen jako základní kotvicí i jako finální uzavírací vrstva. Tento systém se používá k ochraně, údržbě a opravám starších střešních krytin z asfaltových pásů. SANAKRYL TOP je možné použít na střechách ve sklonu do 15° i v požárně nebezpečném prostoru.

Postup renovace střechy

1. ZAKRYTÍ A OCHRANA OKOLÍ

Zakládáme si na tom, abychom při naší práci neponičili či nezašpinili jakékoli prvky vašeho domu. Proto je prvním krokem při renovaci eternitové střechy pečlivé zakrytí všech míst, jakými jsou okna, komín, korouhvičky, části fasády či další místa, která nesmí přijít do styku s vodou, penetrací či barvou.

2. OČIŠTĚNÍ VYSOKOTLAKOU MYČKOU

Druhým krokem při renovaci eternitové střechy je její důkladné očištění od prachu, nečistot a veškeré vegetace. K tomu využíváme profesionální vysokotlakou myčku značky Karcher, která je schopna střechu dokonale očistit a základně tak připravit plochu střechy pro finální nástřik barvy.

3. KONTROLA A VYSPRAVENÍ KRYTINY

Když je střecha kompletně očištěna od všech nečistot, následuje její detailní kontrola a výměna popraskaných eternitových šablon, hřebenáčů a vyspravení všech poškozených částí a komponentů.

4. PENETRACE STŘECHY

Čtvrtým krokem je penetrační nástřik celé střechy. Díky tomu dojde ke zpevnění povrchu eternitových šablon a vyplní mikropóry. Penetrace se nanáší v jedné vrstvě a je zásadní pro pozdější dokonalé a rovnoměrné přilnutí barvy. Bez penetrace by střecha mohla být flekatá a barva by se mohla odlupovat.

5. FINÁLNÍ NÁTĚR STŘECHY

Předposledním krokem jsou nátěry eternitové střechy, které jsou v závislosti na zvolené barvě a doporučeném technologickém postupu nanášeny až ve třech vrstvách. Využíváme nejmodernější techniku k tomu, aby barva dokonale přilnula i ve spárách a abychom dosáhli vysoké odolnosti.